تغییرات نرخ پاپ آپ برای نمایش دهندگان*مهم*
احتراما ؛ به استحضار میرسانیم نرخ پاپ آپ ها برای نمایش دهندگان از امروز تغییراتی خواهد داشت.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش درخواست وی آی پی مراجعه نمایید.