Menu

ورود به پنل کاربری
ثبت نام کنید

پلن های تبلیغاتی شبکه تبلیغات آنلاین لرد پاپ آپ

در دهه اخیر جهان شاهد حضور فعال و پرفروغ رسانه ای نو و فراگیر بود. این رسانه نو مجموعه سایت هائی بودند كه به مدد شبكه گسترده اینترنت شروع به فعالیت نموده و به سرعت جایگاه خود را در میان رسانه هائی همچون تلویزیون، روزنامه، مجلات و ... پیدا كرده و روز به روز سهم بیشتری را در این میان به خود اختصاص می دهند.
رسانه های اینترنتی نسبت به سایر رسانه ها دارای مزایای گوناگونی هست ولی مهمترین این مزایا دو طرفه بودن آن می باشد. در رسانه هائی همچون تلویزیون و روزنامه اطلاعات بصورت یكطرفه به مخاطب عرضه می شود و هیچ گونه بازخوردی از آمار مخاطبین و یا نظرات ایشان وجود ندارد، حال آنكه در اینترنت ارتباط دوطرفه بوده و به صورت هوشمند برقرار می گردد.
حضور فعالان بخش تولید و بازرگانی در اینگونه سایتها نیز امروزه از اهمیت بسزائی برخوردار شده، چرا كه امكانات خاص اینترنت بعلاوه سایر خواص دیگر رسانه ها موجب گردیده است تا تبلیغات و یا هرگونه حضور در اینترنت تاثیر گذاری فوق العاده ای برای شركتها در برداشته باشد.
امید است شما نیز همچون سایر مدیران موفق که به امر تبلیغات موثر اهمیت به سزائی می دهند، با حضور در این رسانه، شاهد توسعه و شکوفائی هرچه بیشتر سازمان خود باشید.

تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش
تبلیغات پاپ آپ
نوع تبلیغ : تبلیغات پاپ آپ
رسانه بازشدن : دسکتاپ و موبایل
تعداد آی پی : 00
هزینه هر آی پی : 00
هزینه سفارش : 00
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
test test test test test test test test
کسب اطلاعات بیشتر و سفارش

در صورت بروز هرگونه مشکل با ما تماس بگیرید.

همین الان ثبت نام کنید ، سایت خود را ثبت کنید و شروع به کسب درآمد کنید!

ثبت نام کنید

کلیه حقوق این وب سایت برای لرد پاپ آپ محفوظ می باشد هرگونه کپی برداری غیر قانونی بوده و برخورد میشود .

طراحی: فرزاد رجاییان

کدنویسی قالب: لیموفا |