چگونه از پاپ آپ درآمد کسب کنید؟
چگونه از پاپ آپ درآمد کسب کنید؟

با قرار دادن کد سیستم کسب درآمد لرد پاپ آپ ( که در پنل کاربری ، در قسمت دریافت کد قرار دارد ) در وبگاه خود ( پس از تایید سایت شما میتوانید به قسمت دریافت کد مراجعه فرمایید ) می توانید از بازدید کنندگان وب خود درآمد کسب کنید.