شرایط جدید تایید سایت در بخش پاپ آپ
تاکید اصلی ما بر روی کیفیت بالا و اثرگذاری تبلیغات هست و در این راستا با پرداخت بالاترین پورسانت فقط سایتهای با کیفیت را به عضویت می پذیریم.

 

  سایتهای خبرخوان به شرط اینکه فقط از پاپ آپ ما استفاده کنند پذیرفته می شوند.