شرایط جدید تایید سایت در بخش پاپ آپ
شرایط تایید سایت ها:

تاکید اصلی ما بر روی کیفیت بالا و اثرگذاری تبلیغات هست و در این راستا با پرداخت بالاترین پورسانت فقط سایتهای با کیفیت را به عضویت می پذیریم.

در کنار این سیستم فقط می توانید از یک سایت پاپ آپ دیگر استفاده کنید به شرطی که آن سایت فقط یک پاپ در 24 ساعت نمایش دهد.

سایتهای خبرخوان به شرط اینکه فقط از پاپ اپ ما استفاده کنند پذیرفته می شوند.