تغییرات نرخ پاپ آپ برای نمایش دهندگان*مهم*
احتراما ؛ به استحضار میرسانیم نرخ پاپ آپ ها برای نمایش دهندگان از امروز تغییراتی خواهد داشت.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر پس از ورود به حساب کاربری خود به بخش نرخ ویژه VIP مراجعه نمایید.